Despre noi

Titlul Proiectului
Peşterile din Piscul Negru, cod SIMS 29998

Programul de finanţare
Programul Operaţional Regional 2007 - 2013

Axa Prioritară
Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

Domeniul de intervenţie
Domeniul major de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii Romaniei ca destinaţie turistică.
Operaţiunea - Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice si a activităţilor de marketing specifice.

Autoritatea de management
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional

Organismul intermediar
Organismul Intermediar pentru Turism
Autoritatea Naţională pentru Turism prin Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism

Beneficiar
Asociaţia "Impreună pentru Tine"

Valoarea proiectului
927.788,62 Lei
Valoarea totala eligibila a proiectului: 671.243,50 Lei, din care:
Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR: 570.556,98 Lei
Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 87.261,65 Lei
Co-finantarea eleigibila a Beneficiarului: 13.424,87 Lei

Obiectivele proiectului
Obiectiv general: Promovarea obiectivelor naturale din zona Piscul Negru prin creşterea circulaţiei turistice.
Obiective specifice:
      - Creşterea cu 3% a circulaţiei la nivelul judeţului Argeş
      - Integrarea principiului dezvoltării durabile, protecţiei mediului şi a egalităţii de şanse a dezvoltării la nivel naţional
      - Imbunătăţirea gradului de competitivitate al actorilor locali (pensiuni, moteluri, cabane)
      - Creşterea atractivităţii regionale şi locale pentru populaţie
      - Valorificarea potenţialului turistic oferit de patrimoniul natural de la nivelul judeţului Argeş.